Trade Platform e-Hub
 • двупосочост на предаване на информацията м/у учасниците
 • Сигурна - SSL заявки и сертификати се работи и достъпва и управлява интерфейса както и достъпа до базите данни;
 • независима и необвързана с конкретна фирма;
 • може да обслужва фирми от всички сфери, браншове и области;
 • облачна самостоятелна международна търговска платформа;
 • отворена - в нея може да се включат, всички фирми и разработчици, които желаят;
 • Динамична и адаптирана към вече наличните онлайн магазини и ERP;
 • Лесна и Удобна е за използване. Улеснява миграцията от един / към друг WEB магазин с поддръжка на мулти структура с (n-брой) магазини, доставчици, продукти, пазари и осигурена съвместимост с повечето ERP системи и онлайн магазини;
 • Осигурява възможност за прехвърляне на наличните продукти/услуги (примерно: информация като парт№, време за доставка, цени, наличности, картинки, промоции) в други онлайн магазини за продажби на дребно.
 • Предполага лесно и бързо интегриране и разработване на допълнителни модули (чрез API документация) за връзка към доставчици и вносители една страна и от друга към възможно най-голям брой др. електронни магазини (включително поддръжка на няколко активни магазини едновременно) на е-търговци. Така, крайният потребител регистриран и поръчващ в Х- онайн магазин (е-търговец) ще “вижда" продукта/услугата и свързаната с него информация като промоции, наличности и т.н.заложени собственика на ТП;
 • Платформата включва възможност за интегрирането, както с големи, така и на местни, регионални и/или по-малки e-commerce решения за продажби на дребно (amazon, ebay, taobao, yahoo, google, и т.н.) както и свързаност с ERP/accounting софтуер базиран на SQL, mySQL, Oracle и др. база дани.… на е-доставчиците (производители/вносители) за да се трансферират техните данни динамично и в реално време.
 • Ядрото на платформата има готов разработен безплатен xml Feed (вкарване и изкарване на данните). Това решение, осигурявайки
 • интегриран магазин за конектори в ТП. Учасниците може да си осигурят допълнителен приход от продажби на конектор/приложение или добавка от нужна за локализация, внедряване/интегриране и извършване на доработки за конкретния клиент и случай - др. online магазини,
 • За Доставчици и Търговци, които имат намерение да внедрят e-commerece решение към крайните си клиенти или доставчици, които искат да излязат online със своите продукти/услуги това е най-лесния и бърз начин това да се случи.
 • Комбинативност - За пример тип “Магазин” може да е свързан с много ТП платформи тип “Доставчик” и да черпи информация от тях и обратно една ТП тип “Доставчик” може да работи и обменя информация с много магазини. Един регистриран като тип “Магазин” може да регистрира и тип “Доставчик” и обратно.

Възможности в ТП:

Всеки собственик на ТП може да надгражда своята платформа с допълнителни възможности, които в последствие да бъдат имплементирани от Разработчик на Конектори. ТП съдържа предварително заложени основни “възможности”, с които собствениците на ТП може да боравят:

 • каталог от продукти - включва добавяне и редакция на категории и атрибути на продукти/услуги като цени (промоции, бандъли),
 • наличности, срок на доставка;
 • поръчки - управление на поръчките (отказана, нова, в процес, подготвена, изпълнена, върната), номер на поръчката, начин на плащане, редакция на продуктите в поръчките (добавяне и премахване), запазване на продукти за последващи продажби;
 • доставки и логистика - складове, превозвачи, AWB#;
 • съобщения, архив на транзакциите и доклади от ТП;
 • маркетинг - Изпращане на мейлове, СМС, кампании за крайни клиенти
 • крайни потребители;
 • сервиз и рекламации - RMA;
 • търсене и филтри;
 • предлагане на нови функционалности и възможности. Разработка на конектор по задание (приложение, което е написано по API документация на TP за системата на конкретен участник и за конкретна външна платформа за ел. търговия или ERP с която работи участника в ТП)

ПРОМОЦИИ:

е-comerce решение и интегриране на платформата с онлайн магазин summercart

ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ:

Линк към АПИ документацията