Trade Platform e-Hub

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Търговската Платформа eHub представлява облачна услуга за цялостно управление на търговските процеси между участниците на пазара на електронната търговия. Платформата се явява един своеобразен пазар, на който от една страна стоят фирми, които предлагат своята продукция (продукти и услуги), а от другата страна са фирми, желаещи да разпространят или продават на крайния потребител. Платформата улеснява извършването на търговски операции (цени, снимки, информация за доставка, поръчки, промоции и т.н.) между участниците на пазарен принцип. Всеки участник в ТП може да има по една роля - Доставчик, Магазин или Разработчик. Фирмата може да регистрира няколко типа ТП - веднъж да е регистрирана като Магазин и веднъж като Доставчик. еhub е напълно отворена към всички и е с официално публикувана документация (API), която се използва при създаването на връзките (конектори) към съществуващата ERP система във фирмата от една страна и от друга към платформите за електронна търговия като: Prestashop (prestashop.com), Magento (magento.com), OScommerce (www.oscommerce.com ), Opencart (), Summercard (www.summercart.bg), ebay, amazom, emag (www.emag.bg ), taobao и др. платформи за продажби на крайни клиенти (b2c). Всяка операция в ТП може да бъде направена както през SSL web достъп така и чрез интегриран конектор (приложение) написано чрез API-то на ТП. В ТП може да се налива, създава, редактира, съхранява всяка база данни и всяка търговска транзакция (офериране- ценова листа, поръчка, доставка, сервиз, кредитиране и др. функции като маркетингови статистика и т.н. нужни за едно напълна автономна двустранна комуникация между порталите за електронна търговия и доставчиците.

ЦЕЛ И МИСИЯ:

Да осигури свързаност и единен интерфейс (чрез отворена API документация) за комуникация между търговците от една страна фирмите с електронни магазини и платформи за продажби на дребно и от друга доставчиците с различни продуктови листи, които трябва да достигнат до крайния потребител, използвайки базата данни в информационна си система (ERP) напълно автоматизирано. Разработчиците от друга страна да са напълно свободни да създават конектори, които в магазина в ТП да се търгуват и правят сделки;

УЧАСТНИЦИ:

  • Доставчик (стоки и услуги). Доставчика е вносител, производител, чрез която ТП “Доставчик” се свързва с ТП тип “Магазин” с цел да предостави и обмени пазарна информация като: цени, поръчки, доставки, сервиз или др. маркетингова информация. Такива може да са всички: вносители, дистрибутори, производители, или др. предлагащи всякакъв тип услуги като лизинг, и т.н.;
  • Онлайн магазин. ТП за продажба на крайни клиенти. ТП тип “Магазин”, разпространява продукти и услуги на ТП “Доставчик на крайния потребител;
  • Разработчици на Конектори за съответните търговски платформи. Разработчика може да създава и продават своите Конектори на други участници в ТП;