Trade Platform e-Hub
Trade platform
 • provider img

  Vendor

  Доставчик на стоки и услуги. Доставчика е вносител, производител или др. тип собственик на ТП, чрез която ще отдава информация на ТП “Магазин”.

 • consumer img

  Store

  Онлайн магазин или др. платформа за продажба на крайни клиенти. ТП тип “Магазин” ще разпространява продукти и услуги на ТП “Доставчик.

 • developer img

  Developer

  Разработчици на Конектори за съответните търговски платформи. Разработчика може да продават своите Конектори на други участници в ТП.